Archive | 22/06/2012

Mì Vịt Tiềm

IMG_4929

Nhiều ngươì nấu món này bằng vịt quay sẵn mà mình chưa nấu như vậy bao giờ.Hôm qua mới mua 6 cái đùi Vịt product of Australia nên mình làm món Mì Vịt tiềm như vầy nè

Bài trên báo deponline

http://dep.com.vn/Nau-an/Boi-bo-suc-khoe-bang-mi-vit-tiem/33290.dep

Advertisements