Xôi Mặn

 
Mấy bữa đi vắng nên bếp mình lạnh lẽo lại thêm đang mùa Đông nên bếp buồn tênh …bữa nay vào bếp bằng món xôi mặn với tôm khô+lạp xưởng vậy

Thêm dĩa chả lụa chiên mới làm
Dĩa xôi này chỉ cuốn chả lụa và thêm hành phi cho con gái

2 thoughts on “Xôi Mặn

Comments are closed.