Archive | 28/08/2012

Mì Udon

Chưa bao giờ ăn mì này mặc dù được nhìn thấy nhiều lần ,nghe bạn giới thiệu là ngon nên mình ăn thử cho biết trước khi ăn thật 😀 mình vào nhà mấy bạn làng O thấy mấy bạn có mì Udon nên đu theo.

Mua gói mì về chế biến và cho thêm rau cải ở vườn nhà vào cho đỡ ngán…Mì này nhìn thấy… “Chay” qúa hén.
Sau khi chụp hình bụng bắt đầu đói nên mình thanh tóan liền …Bây giờ ngồi gõ và feedback thấy món mì này cũng lạ,lâu lâu đổi món thấy cũng ngon