Archive | 02/09/2012

Happy Father’sday

Hôm nay là ngày Father’sday của dân Aussie ,các nơi khác như USA chẳng hạn đã có ngày này hồi tháng 6 …một ngày nhớ ơn những người Cha dù còn sống hay đã qua đời.Tình thương của BA đối với con cái lúc nào cũng đầy ắp,hy sinh và chịu đựng Ba luôn âm thầm ,lặng lẽ, sâu thẳm làm con cái suốt đời không quên.Hình bóng BA hiền từ như cây cao tỏa bóng mát cho đời con cháu …
Hai năm qua hình bóng BA không còn hiện diện …BA nằm thênh thang ở chốn yên bình nhưng hầu như ngày nào
có những người con vẫn âm thầm thăm viếng …nhớ thương.

Nghĩa Trang cũng vào Xuân trong ngày nhớ ơn những người Cha…Hoa nở rợp trời

Với Tôi thì:
Đôi chân của BA lấm bụi… nhọc nhằn để chân con được sạch

Đôi chân BA miệt mài …mòn mỏi bao bọc cho đời con vững chắc


                                                     HAPPY FATHER’S DAY