Archive | 05/09/2012

Bò Bía…Và Củ Sắn ướp lạnh

Đi shop thấy củ sắn ngon nên nghĩ đến món bò bía mà Na đã post 2 lần rồi .Mình  làm nhưng chừa một củ để bỏ vô tủ lạnh ướp lạnh rồi chấm muối ớt và muối xí muội …ta nói củ sắn lạnh ăn dòn và ngọt chấm muối ớt cay cay mặn mặn…gỉai khát thiệt đó.

Còn mấy củ sắn kia thì làm bò bía nè

Qua nhà Bé Hai thấy có bò bía luôn ,mà bò bía của Bé Hai tận bên Châu Âu nên cuốn nó đẹp mà chụp hình cũng rõ nữa…Bò bía của mình tối thui