Archive | 25/12/2012

Bánh Hạnh Nhân 3

Trong tủ nhà còn sót một bịch bột Hạnh Nhân mình tranh thủ làm trước khi hết hạn vẫn làm theo công thức cũ

https://orchid67.wordpress.com/2012/06/18/banh-hanh-nhan-2/

nhưng vì bột hạnh nhân còn nhiều mình làm gấp 5 lần công thức và không có người phụ nặn bánh một hồi “oải” qúa nên bánh hết tròn trịa thỉnh thỏang có bánh còn bị rớt nhân ra và có bánh còn xậm màu nữa nhưng bánh lần này mềm ,ngon mình rất thích đây chỉ là một nửa bánh mới ra lò thôi đấy.Mình tranh thủ chụp hình nè