Archive | 14/02/2014

Happy Valentine’sDay 2014

Ngày Valentine năm nay  mưa tầm tã không ngừng ,nghe mưa rơi tí tách suốt ngày thấy cũng buồn buồn …trời mưa âm u nên chẳng chụp được tấm hình nào….Đành mở đèn chụp trong nhà vậy..

Happy Valentine’s Day to all my friends….

 LOVE LIKE THERE’S NO TOMORROW

Image