About

Mặc dù cuộc sống luôn quay cuồng bận rộn  …Nhưng một góc nhỏ của gia đình mình vẫn đầy ắp những niềm vui và tiếng cười của ba cô gái tập tành nấu nướng cùng Mẹ .Món ăn có lúc ngon có lúc dở …Nhưng cả nhà đều quây quần thưởng thức …Hạnh Phúc đơn giản chỉ thế thôi.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s