Burgos -Spain

Thành phố BUrgos được xây dựng từ năm 884 ,đóng một vai trò lịch sử quan trọng của nước Tây Ban Nha

Lâu đài EL Cid và điện Castile & Leon được xây cất từ thế kỷ thứ 11 và phải mất 4 thế kỷ sau mới hoàn tất


Nhà Thờ Chính Tòa Burgos ,được xây cất từ Thế Kỷ thứ 13 ,đây là nhà thờ lớn vào hàng thứ 3 của Tây Ban nha