Gà Nướng Cuộn Phô Mai -Kết Qủa Cuộc Thi”Chia Sẻ Món Ngon” Tuần 1

Kết quả tuần 1 của cuộc thi “Chia sẻ món ngon”

Giải 1: Orchid.Nguyen Món ăn đoạt giải: Gà nướng cuộn phô mai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s