Thu Hoạch Hè …january-february 2012


Ngò gai & Ngò ôm

Cà chua Cherry

Nho xanh

Mận

Hành củ